Kolekcija I

 

                                                                                                                       

Charly I 11

MODEL: CHARLY I 11

 DEN: 20

 BOJE: BLACK

 VELICINE: 1/2  3/4

 

                                                        

Nadia I 05     MODEL: NADIA I 05

     DEN: 20

      VELICINA: 1/2  3/4   

      BOJE: BLACK, VISONE